• 4 min read

Instrukcja do raportu

Chcesz wiedzieć, czym jest aplikacja Biznes Skaner oraz jakie informacje pozyskasz z wygenerowanego przez nią raportu? Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane!

Default boy Avatar
admin
1 day ago
None

Aplikacja Biznes Skaner umożliwia przeprowadzenie w pełni zautomatyzowanego procesu badania rynku, dostarczając kluczowych informacji na temat konkurencji oraz ryzyka związanego z prowadzeniem działalności, w wybranej lokalizacji (regionie).

 

Aplikacja Biznes Skaner działa w dwóch trybach:

 1. Automatycznym – dostępnym dla konsumentów.
 2. Manualnym – dostępnym dla przedsiębiorców, w dedykowanym panelu dla firm.

Tryb automatyczny przeznaczony jest dla miejscowości do 70 tysięcy mieszkańców. Większe miasta wymagają zastosowania bardziej złożonych algorytmów, dlatego przy zamawianiu badania rynku dla miast powyżej 70 tysięcy mieszkańców, zalecamy skorzystanie z pomocy specjalisty.

 

Co zawiera raport z aplikacji Biznes Skaner?

W raporcie znajdziecie Państwo następujące informacje:

 • Szczegóły zamówienia w postaci tabeli zawierającej informacje o zamawiającym – w tym dane niezbędne do wystawienia faktury, nazwę analizowanej miejscowości, promień analizy, typ działalności głównej oraz działalności powiązanych itd.

 

 • Listę miejscowości o podobnym rozkładzie charakterystyk socjodemograficznych, wytypowanych przez nasz algorytm nauczania maszynowego (zawsze będą to 3 lokalizacje najbardziej podobne do analizowanej miejscowości).

 

 

 • Wizualizację dostępności wybranych usług w formie graficznej – na wykresie oraz na mapach. Interaktywny tryb map umożliwia dostosowanie wyglądu do indywidualnych potrzeb, poprzez pomniejszanie lub powiększanie widoku mapy.

 

 

 • Wizualną prezentację obszaru analizy na mapach, zawierającą wszystkie miejscowości w niej uwzględnione wraz z wybranym promieniem analizy.

 

 

 • Wyniki wyszukiwania w formie tabelarycznej, zawierające wszystkie znalezione usługi, które zostały uwzględnione w analizie (w formie liczbowej; dla każdej z analizowanych miejscowości). Umożliwia to weryfikację, czy w interesującej lokalizacji głównej jest mniej czy więcej danych usług, aniżeli w innych miejscowościach o zbliżonym rozkładzie charakterystyk socjodemograficznych.

 

 

 • Podstawowe statystyki (wraz ze szczegółowymi objaśnieniami).

 

 • Podsumowanie analizy, dostarczające cennych informacji w kontekście liczebności usług wybranych do analizy (np. czy danych usług jest mniej czy więcej w wybranej miejscowości, w porównaniu do innych, podobnych lokalizacji). Informacja taka może okazać się bardzo pomocna w trakcie podejmowania decyzji o założeniu konkretnego typu działalności usługowej.

 

 • Dane adresowe i linki do wszystkich typów działalności znalezionych w lokalizacji głównej (w formie tabelarycznej). Oprócz nazwy typu działalności oraz nazwy firmy znajdują się tam informacje na temat odległości danego adresu od centrum (w kilometrach), ratingi (oceny klientów) oraz linki do map Google, dające dostęp do dodatkowych informacji (m.in. godziny otwarcia, komentarze klientów).

 

 

 • Rating wybranych usług oczami klientów w formie tabelarycznej – są to uśrednione oceny dla każdego typu działalności uwzględnionego w analizie.

 • Listę firm z najwyższym ratingiem dla danego typu działalności.Dzięki tej informacji można dowiedzieć się, która z firm konkurencyjnych jest najlepiej oceniana przez klientów.

 

 • Listę najważniejszych serwisów internetowych, w których reklamują się konkurencyjne firmy.

 

 • Liczbę analizowanych usług w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Podobnie jak sama liczba usług, informacja ta może okazać się pomocna przy ocenie ryzyka dla danego typu działalności.

 

 

 • Ocenę ryzyka według serwisu biznesskaner.pl (niskie, średnie, wysokie). Dla przykładu: niskie ryzyko może oznaczać, że nie znaleziono danej usługi ani w lokalizacji głównej, ani w lokalizacjach dodatkowych. Nie świadczy to jednak o tym, że ryzyka w ogóle nie ma. Każda działalność wiążę się z pewnym ryzykiem, dlatego również i w tym wypadku zalecamy ostrożność. W takiej sytuacji zawsze należy sprawdzić, czy w analizie zostały uwzględnione kategorie powiązane (np. w danej miejscowości może nie być salonu piękności, ale za to znajdziemy tam nasycenie usługami typu spa, czy dużą liczbę gabinetów kosmetycznych). Zalecamy zatem, by przed zamówieniem raportu przejrzeć i dodać kategorie powiązane z główną działalnością.