FAQ

Poniżej znajdziecie Państwo listę najczęściej zadawanych pytań. W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem formularza.

SVG
SVG
Tryb automatyczny korzysta z algorytmów nauczania maszynowego już na etapie uzupełniania formularza zamówienia. Algorytm wybierze za ciebie podobne lokalizacje wskazując jednocześnie procent ich podobieństwa względem lokalizacji głównej- malejąco. Ilość wybranych przez algorytm lokalizacji zależy od poziomu głębokości analizy. Dzięki porównaniu dostępności usług pomiędzy lokalizacją główną a lokalizacjami dodatkowymi, będziesz mógł dowiedzieć się czegoś więcej na temat potencjału usług, które wybrałeś do analizy. Jeśli na przykład w twojej lokalizacji jest o 50% więcej danego typu usługi niż średnia (mediana) obliczona w oparciu o dane pochodzące z innych, podobnych lokalizacji, to należałoby się zastanowić, czy jest sens zakładać kolejną tego typu działalność. Ważne jest jednak również to, co sądzą na temat istniejących usług klienci. Może się na przykład okazać, że klienci nie są do końca zadowoleni z istniejących usług, a zatem jakość usługi może mieć kluczowe znaczenie dla twojego biznesu, lub pomysłu na biznes. Tryb manualny umożliwia z kolei porównanie dowolnych adresów, celem analizy potencjału usług. Polecamy go szczególnie użytkownikom bardziej zaawansowanym. Sprawdzi się on świetnie zarówno w przypadku zapytań spersonalizowanych, np. dotyczących konkretnych adresów ulic, jak również analizie usług w pobliżu obiektów, takich jak parki, parkingi, muzea itd.Wystarczy wpisać adresy tych obiektów.
Każdy raport przed wysłaniem do klienta weryfikowany jest przez administratora Serwisu. W przypadku raportów zamówionych w dni robocze od 9 do 17, przybliżony czas oczekiwania na raport może potrwać do około 2 godzin. Raporty zamówione poza godzinami pracy biura oraz w weekendy dostarczane będą według kolejności zamówień w ciągu najbliższego dnia roboczego.
Cena raportu zależy od liczby usług wybranych do analizy oraz liczby podobnych lokalizacji, do których będziemy się porównywać. Są to minimum 3 dodatkowe lokalizacje. Dla przykładu, ceny raportów dla pojedynczych usług rozpoczynają się od 24 PLN brutto. Z kolei w przypadku potrzeby kompleksowej analizy w danym obszarze (powyżej 50 usług), cena ustalana jest indywidualnie z klientem. Przyjmujemy również zamówienia na analizy niestandardowe, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. W takich przypadkach prosimy o kontakt, za pośrednictwem formularza kontaktowego.
Właścicielem serwisu Biznes Skaner jest startup Future Tech, zarejestrowany w Fundacji AIP z siedzibą: Al. Ks. Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402.
Przede wszystkich oszczędnością czasu, pieniędzy oraz wygodą. Nasze rozwiązanie adresowane jest głównie do małych i średnich firm, przyszłych przedsiębiorców, właścicieli lokali komercyjnych, ale również firm consultingowych, które chciałby korzystać z naszej aplikacji, jako dodatkowego narzędzia analitycznego.
Aplikacja umożliwia przeskanowanie dowolnej lokalizacji w Polsce, celem wykonania tzw. analizy potencjału wybranych usług w promieniu to 10KM, od wskazanej przez klienta lokalizacji głównej. Do przeprowadzenia analizy Biznes Skaner używa zaawansowanych algorytmów uczenia maszynowego, wykorzystując przy tym zasoby w postaci danych przestrzennych, czy socjo-demograficznych. Metodologia analizy potencjału usług polega na porównaniu wybranych usług w lokalizacji głównej, z co najmniej trzema innymi lokalizacjami w regionie, o podobnym rozkładzie charakterystyk socjo-demograficznych. W rezultacie skanu, klient uzyskuje informację jak plasuje się konkretna usługa lub zbiór wybranych usług względem średniej (mediany) dla tych samych usług w innych, podobnych lokalizacjach oraz co sądzą o tych usługach klienci. Raport pomaga zatem znaleźć odpowiedź na pytanie, czy danego typu usług w naszej lokalizacji jest mniej, czy więcej niż w innych, podobnych do naszej lokalizacjach.