Usługi

Biznes Skaner to aplikacja webowa, która pomoże Państwu pozyskać niezbędne informacje na potrzeby badania rynku, pozycjonowania, czy przygotowania się na spotkanie z klientem. Dzięki panelowi dla firm, uzyskacie Państwo dostęp do zaawansowanych narzędzi analitycznych, umożliwiających skrócenie czasu pozyskiwania informacji.

 

ZAKRES REZLIZOWANYCH BADAŃ ORAZ DOSTĘPNYCH FUNKCJONALNOŚCI:

*Online – badanie ukierunkowane na internetowe kanały sprzedażowe.

*Offline – badanie ukierunkowane na stacjonarne kanały sprzedażowe.

Rodzaj badania

Opis

Online/Offline

Analiza branży - ogólne lub szczegółowe badanie sytuacji makroekonomicznej danej branży. Badanie jest spersonalizowane, więc jego zakres zawsze obejmuje dokładnie te dane, których aktualnie potrzebuje firma.

Online/Offline

Analiza SWOT - obiektywna analiza mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa, możliwości oraz zagrożeń. Badanie wykonywane na podstawie wywiadu z klientem, po wcześniejszej analizie branży.

Online/Offline

Analiza danych socjodemograficznych dla wybranych miejscowości/gmin/województw – badamy podstawowe parametry populacji zamieszkującej miejscowość/gminę, sprawdzimy trendy w wynagrodzeniach, cenach nieruchomości oraz inne istotne dane, które mogą mieć wpływ na ostateczną decyzję, co do otwarcia sklepu stacjonarnego, zaopatrzenia istniejących sklepów, czy też potencjału kampanii marketingowych dla wybranych regionów Polski.

Online

Analiza dostępności produktów oraz ich cen, na wybranej platformie e-commerce.

Online

Audyt SEO - audyt skupia się głównie na ocenie słów oraz fraz kluczowych stosowanych w danej witrynie, a także na zestawieniu ich ze słowami kluczowymi, na jakie pozycjonują się wskazani konkurenci. Audyt pozwala również określić aktualny poziom dostosowania strony do wymagań wyszukiwarki Google.

Online

Analiza trendów – sprawdzimy, które z produktów są najczęściej wyszukiwane w intrenecie, w wybranych regionach Polski.

Offline

Analiza konkurencji – sprawdzimy obecność punktów stacjonarnych, w dowolnej lokalizacji w Polsce. Zaprezentujemy ich lokalizację na interaktywnych mapach, zmierzymy odległość od centrum miasta (wpływ na cenę), sprawdzimy, w jakich mediach reklamują się konkurencyjne firmy stacjonarne, zbierzemy ich ratingi.

Offline

Analiza sentymentu (wydźwięku emocjonalnego)zweryfikujemy nastroje konsumentów dla danego typu usług w określonej lokalizacji. Badanie pozwala zweryfikować, jak konsumenci oceniają jakość danych usług lub firm w promieniu do 10 kilometrów od dowolnie wybranego punktu.

Offline

Analiza natężenia ruchu w wybranej lokalizacji – sprawdzimy w jakich godzinach i w które dni tygodnia ruch w lokalu byłby największy a kiedy najmniejszy.

Offline

Bazy kontaktów B2B - utworzenie bazy kontaktów do firm lub instytucji z danej branży/kategorii na podstawie aktualnych danych.

Online/Offline

Badanie ankietowe – sprawdzimy preferencje konsumentów dla wybranych produktów, według ustalonych wspólnie kryteriów.

Offline

Analiza sąsiedztwa lokalu - w oparciu o dane przestrzenne sprawdzimy, jakie inne usługi znajdują się w pobliżu Państwa lokalu w odległości do 1KM, a następnie z wykorzystaniem algorytmów nauczania maszynowego zweryfikujemy, które działalności pasowałyby najlepiej pod kątem istniejącego otoczenia okołobiznesowego.

Online/Offline

Analiza działalności według klasyfikacji PKD, w wybranej lokalizacji (miejscowość, gmina, województwo).