Blog

Badania rynku Warszawa. Co się wydarzyło w stolicy w 2022 roku?

Badania rynku Warszawa. Co się wydarzyło w stolicy w 2022 roku?

Właściciele warszawskich firm, w ciągu ostatnich kilku lat musieli zaciskać pasa. Miasto doświadczyło wiele niestabilności gospodarczej i politycznej, co odbiło się na lokalnej społeczności biznesowej. Jednak nadal istnieją firmy, które dobrze prosperują. Inne z kolei są na skraju bankructwa.